Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Mastiace a konzervačné prípravky (pokračovanie)
Názov: Forma: Balenie: Popis:
Spreje:
COPPER ANTI-SEIZE PASTE výr.: CRC sprej 400ml Vysokoteplotné montážne mazivo – vazelína, rozptýlená v oleji špičkovej kvality. Chráni pred odieraním, koróziou, trením, zabraňuje kontaktu kov-kov. Odolný vysokému tlaku a teplotám, ľahká demontáž dielov i po dlhodobom pracovnom zaťažení. Neobsahuje Ni, Pb. Obsahuje Cu. Aplikácia – skrutky, matice, piny, hriadele, potrebné spoje, lisované diely, výfukové skrutky a príruby, zapaľovacie sviečky...
Mazací SUPER 200 výr.: CRC sprej 200ml Mazací viacúčelový prostriedok obsahujúci PTFE (polytetrafluóretylén – TEFLÓN). Pracovná teplota –10°C až +180°C. Odstraňuje povrchové znečistenie, vytlačuje vlhkosť a zanecháva trvanlivý ochranný povlak. Zvlášť je vhodný pre taviace jednotky fotokopírok, kde teploty dosahujú 150-160°C. Ďalej je vhodný na mazanie zámkov, čapov, pántov, reťazí, rôznych vedení, spojok, súkolesia atď.
DRY FILM ANTI-STICK SPRAY/2 výr.: CRC sprej 400ml Povrchový povlak (film) so špičkovými antilepivými a lubrikačnými vlastnosťami. Obsahuje PTFE ( TEFLÓN). Používa sa tam, kde nie je možné použiť prípravky na báze silikónov. Ideálny pre použitie v potravinárskom, papierenskom, textilnom a plastikárskom priemysle. Suchý film (mazanie) výrazne znižuje trenie, nepôsobí naň voda, olej alebo rozpúšťadlá. Výrobok je tiež vhodný pre použitie ako separátor na formy. Tieto sa potom môžu bez problémov farbiť alebo pokovovať. Ďalej je použi-teľný v elektrotechnike ako antitraking prípravok (zabraňuje vytváraniu vodivých cestičiek na povrchu izolantu).
DRY PTFE LUBE FG výr.: CRC sprej 400ml Viacúčelový suchý teflónový lubrikant vhodný na použitie v potravinárskom priemysle. Vytvára suchý povlak s antilepivými vlastnosťami, nízkou adhéziou prachu a nečistôt, dobrou odolnosťou voči vode, olejom a rozpúšťadlám. Pracovné teploty -150°C + 260°C.
Silikonový SILICON GREASE 70 výr.: CRC sprej 200ml Mazací, izolačný a ochranný prostriedok, viacúčelový lubrikant. Tvorí jemný, netaviaci sa povlak s vysokou povrchovou rezistivitou a špičkovou odolnosťou voči trackingu (zabraňovanie vytváraniu vodivých cestičiek na povrchu izolantu) a elektrického oblúku. Pracovná teplota je –50 +200°C. Zabraňuje iskreniu vysokonapäťových dielov a spojov. Účinný k zvýšeniu odolnosti proti vlhkosti. Používa sa i na uľahčenie pri preťahovaní káblov, pre mazanie pomalobežných súkolí a iných pohyblivých dielov.
Chladiace prípravky
Názov: Forma: Balenie: Popis:
Spreje:
Chladiaci FREEZE-IT 20/2 výr.: CRC sprej 200ml Chladiaci prípravok, ktorý ochladzuje na –50°C. Neobsahuje CFC, HCFC alebo HFC. Nehorľavý podľa HFO 1234ze. Nízke GWP=6. Používa sa k odhaľovaniu závad elektronických súčiastok ako aj pre samotné ochladzovanie súčiastok citlivých na teplotu v priebehu spájkovania alebo kalibrácie. Podchladenie sa používa aj pri montáži kovových dielov (ložiská) a k odstráneniu lepkavých látok (žuvačka).
Chladiaci FREEZER 2 výr.: CRC sprej 400ml Chladiaci prípravok, ktorý ochladzuje na –50°C. Neobsahuje CFC alebo HCFC. Nehorľavý podľa HFO 1234ze. Nízke GWP=6.Použitie ako FREEZE - IT 20/2.
Odmrazovací Easy Thaw výr.: CRC sprej 200ml Sprej na rýchle odmrazovanie chladničiek a mraziacich boxov. Tiež rýchlo uvoľňuje zamrznuté automobilové zámky.