Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Jednozložkové hmoty
Názov: Dielektr. pevnosť: [kV/mm] Pracovné teploty: Balenie: Farba: Použitie: Popis:
Pre elektroniku:
DC 744 RTV výr.: Dowsil 17 –55°C až +150°C 90ml 310ml biela Na fixáciu a montáž v elektronických zostavách, samotných súčiastok citlivých najmä na koróziu a vibrácie Jednozložková nesedavá silikónová pasta s neko-rodujúcim tvrdnutím, ktorá je pripravená k okamžitému použitiu. Vytvrdzuje sa vzdušnou vlhkosťou pri normálnej teplote do formy pevnej gumy. Vykazuje výbornú priliehavosť k viacerým kovom, keramike, sklu, k väčšine laminátom, živiciam a plastom. Tixotrópny.
DC 3140 RTV výr.: Dowsil 20 –45°C až +200°C 90ml 310ml transpa-rentná Zalievanie: povlaky pri ochrane súčiastok citlivých na koróziu osadených DPS, k zapuzdrovaniu miniat. obvodov najmä HIO, k ochrane oscilátorových kryštálov, k utesňovaniu káblových zakončení a k rôznym opravám RTV gúm. Uplatňuje sa i pri výrobe tenzometrov. Číry silikónový elastomér pre elektroniku, vytvrdzuje sa do vysoko pevnej a pružnej gumy, ktorá vytvára mäkký, pružný a prispôsobivý povlak. Má výborné dielektrické vlastnosti v širokom teplotnom rozsahu. Je nekorozívny. Spĺňa normy MIL-I-46058C a MIL-I-46146A, objemová rezistivita 0,5 .10E15 Ω.cm. Netixotrópny, nekorozívny. ( je roztekavý = samonivelačný)
DC 3145 RTV výr.: Dowsil 24 –55°C až +250°C 90ml 310ml číra šedá Na vzájomné spájanie citlivých povrchov a elektronických zariadení a všeobecne pre nekorozívne tesnenie alebo spojovanie elektronických súčastí pri extrémne nízkych alebo vysokých teplotách. Vysoko pevný elastomér pre elektroniku, tuhšej konzistencie, ktorý je po vytvrdnutí nekorozívny a ktorý sa ľahko spracováva. Vytvrdzovanie neprodukuje žiadne exotermické teplo, koeficient objemovej rozťažnosti 7,8 x 10E-4 . Spĺňa normy MIL-A-46146A a MIL-R-47211. (je hustejší ako DC3140)
DC SYLGARD 535 Thixotropic výr.: Dow Corning 11 –55°C až +200°C 175ml 1kg transpa-rentná Na tesnenie a ochranu citlivých elektronických obvodov, hybridných zariadení, malých aplikácií Poskytuje dlhodobú tesniacu ochranu proti vlhkosti a atmosferickému znečisteniu. Tixotrópny / čiastočne tečúci. Rýchle vytvrdenie za tepla, stála adhézia k väčšine materiálov bez použitia základ-ného povlaku. Stabilný a pružný, objemová rezistivita 0,8 x 10E15 Ω.cm.