Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Dvojzložkové zalievacie hmoty (pokračovanie)
Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Epoxidy:
MC 622/ W360 výr.:Camattini žltá 1,09 kg Pomer miešania: 100:9,5 Pracovná teplota [°C]: max.+155 Doba vytvrdnutia [hod]: 20 Viskozita [mPa.s]: 1800 - 2300 Tvrdosť [Shore]: D85 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 32-38 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 20-22 Tepelná vodivosť [W/m*K]: 1,1-1,2 Samozhášavosť podľa UL: áno Možné tvrdidlá: W342, W363, W500 Zalievanie elektrických dielov (transformátorov, elektr. motorov, ponorných čerpadiel atď.) Má vysokú tepelnú vodivosť. Neobsahuje rozpúšťadlá a halo-gény. Vysoko odolný proti teplotnému šoku. UL94
EC 141/ W241 výr.:Camattini bezfarebná číra 1,5kg Pomer miešania: 100:50 Doba vytvrdnutia [hod]: 36 Viskozita [mPa.s]: 500 - 800 Tvrdosť [Shore]: D68 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 12-22 Na zapuzdrovanie rôznych predmetov, optických prvkov, pre výrobu optických šošoviek atď. Systém sa skladá z neplnenej nízkovis-kóznej živice a ami-nového tužidla. Dlhá doba pre liatie a malý exotermický rast teploty dovoľuje za-lievať veľké objekty. Musí sa skontrolovať každá aplikácia, či je systém vhodný pre použitie na priehľadné objekty, tam kde sú spojené rôzne materiály. Systém je stabilný ku žltnutiu, no dlhodobý účinok UV žiar. môže spôsobiť zožltnutie mat.
EC 570/ W363 výr.:Camattini bezfarebná číra transparent 1,32kg Pomer miešania: 100:32 Pracovná teplota [°C]: +150 Doba vytvrdnutia [hod]: 9 Viskozita [mPa.s]: 300 - 400 Tvrdosť [Shore]: D78 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 60-70 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 26-28 Zalievanie cievok, vinutí a konštrukč-ných prvov. Nískoviskózna, výborne zateká. Farba po vytvrdnutí – priehľadná s modrofialovým odtieňom. Vysoká tepelná odolnosť.
EK 142/ W241 výr.:Elchemco bezfarebná s kryštálikmi 1kg Pomer miešania: 100:1 Doba vytvrdnutia [hod]: 48 Zalievanie LED diód. Hmota pre zalievanie LED diod, rozptyľuje ich svetlo. Doba vytvrdenia 24 hod.
Dentacryl výr.: Dental mliečna 200g 2kg Pomer miešania: 100:55 Pracovná teplota [°C]: –55 až +130 Doba vytvrdnutia [min]: 40 - 60 Tvrdosť [Vickers]: 17° Pevnosť v ťahu [MPa]: 20 Použitie je ako v strojárstve tak aj v elektrotech. priemysle. Metylmetakrylátová živica odolná pôso-beniu kyselín, solí a zásad. Má veľmi dobré elektroizolač. vlastnosti, značnú mechanickú pevnosť a tepelnú izoláciu. Prášok je možné farbiť bežnými anorganic-kými farbivami. Odlieva sa do jedno-duchých foriem pri izbovej teplote.