Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Dvojzložkové zalievacie hmoty (pokračovanie)
Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Polyuretany:
PU310LR/PH27 výr.: Camattini žltá 1,2kg Pomer miešania: 100:20 Pracovná teplota [°C]: max.+100 Doba vytvrdnutia [hod]: 12 Viskozita [mPa.s]: 650 Tvrdosť [Shore]: A70 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 1,5 - 2,5 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 17-20 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 2-7*10E12 UL-94 V0, file E116643 Samozhášavosť podľa UL: áno Zalievanie malých a stredných tráf, kondenzátorov, napäť.regulátorov Polyuretan. systém neobsahuje abrazívne plnivá, rozpúšťadlá a halogény. Zložky sú citlivé na vlhkosť. Pružný, má dobré elektrické a mecha-nické vlastnosti, odolnosť k teplotnému šoku.
PU314/ PH114 výr.: Camattini čierna 1,76kg Pomer miešania: 100:17 Pracovná teplota [°C]: max.+130 Doba vytvrdnutia [hod]: 6 Viskozita [mPa.s]: 1000 Tvrdosť [Shore]: A74 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 1,5 - 2,5 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 18-21 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 1-5*10E11 UL-94 V0, file E116643 Samozhášavosť podľa UL: áno Zalievanie malých a stredných tráf, napäťových regulátorov, dielov citlivých na tepelné a mechanické namáhanie. Polyuretan. systém, neobsahuje abrazívne plnivá, rozpúšťadlá a halogény. Pružný, má dobré elektrické vlastnosti a dobrú tepelnú vodivosť .
PU324/ PH30 výr.: Camattini žltá 1,78kg Pomer miešania: 100:21 Pracovná teplota [°C]: max.+130 Doba vytvrdnutia [hod]: 6 Viskozita [mPa.s]: tixotrópny Tvrdosť [Shore]: A78 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 2,5 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 17-20 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 5-8*10E13 Zapúzdrovanie elektrických, elektronických a automobilových komponentov. Maskovanie IO, iných dielov, konektorov, konštrukčných súčiastok. Tixotrópny poluretán. systém neobsahuje abrazívne plnivá, rozpúšťadlá, zložky citlivé na vlhkosť. Zalievanie: ručné, automatické, vo vákuu.
PU430/ PH30 výr.: Camattini béžová 1,1kg Pomer miešania: 100:17 Doba vytvrdnutia [hod]: 20 Viskozita [mPa.s]: 2500 Tvrdosť [Shore]: A48 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 0,8 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 16-18 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 1-10*10E15 Zapúzdrovanie elektrických, elektronických komponentov,najmä komponentov citlivých na termo- mechanické namáhanie Plnený elastomerický polyuretán. systém. Neobsahuje rozpúš-ťadlá. Je pružný aj pri nízkych teplotách, má dobré elektrické vlastnosti . Nízka absorbcia vody a priepustnosť vlhkosti. Dobrá adhézia ku sklu, keramike, plastom a kovom.
PU431/ PH30 výr.: Camattini polo-priehľadná čierna 0,82 kg Pomer miešania: 100:14 Pracovná teplota [°C]: +110 Doba vytvrdnutia [hod]: 20 Viskozita [mPa.s]: 1000 Tvrdosť [Shore]: A25 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 0,3 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 16-18 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 3-5*10E15 Zapúzdrovanie elektrických , elektronických komponentov citlivých na termo - mechanické namáhanie. Rovnaký ako PL430/G30, polopriehľadné zapúzdrovanie, pružný aj pri veľmi nízkych teplotách.