Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Dvojzložkové zalievacie hmoty (pokračovanie)
Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Polyuretany:
PU501LR/PH27 PU501HR/PH27 výr.: Camattini biela čierna šedá 1,23kg 23kg Pomer miešania: 100:23 Pracovná teplota [°C]: max.+130 Doba vytvrdnutia [hod]: 4 Viskozita [mPa.s]: 1000 (typ LR) Viskozita [mPa.s]: 2000 (typ HR) Tvrdosť [Shore]: D84 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 28-35 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 17-21 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 1-3*10E15 UL-94 V0, file E116643 Samozhášavosť podľa UL: áno Zalievanie tráf, zapaľovacích sviečok, ponorných púmp, kondenzátorov. Ppolyuretán. systém obsahujúci neabrazívne plnivá. Dobrá spracovateľ-nosť a stredný čas vytvrdenia. Vytvrdený materiál má dobré elektrické a mechanické vlastnosti. Typ sa vyznačuje rýchlou dobou vytvrdenia: cca 15 minút.HR
PU515/ PH27 výr.: Camattini čierna 1,73kg 23kg Pomer miešania: 100:15 Pracovná teplota [°C]: max.+140 Doba vytvrdnutia [hod]: 7 Viskozita [mPa.s]: 1000 Tvrdosť [Shore]: D55 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 19-23 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 19-22 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 4,5-7*10E15 UL-94 V0, file E116643 Samozhášavosť podľa UL: áno Zalievanie tráf, kondenzátorov, ponorných púmp, utesňovanie elektrických a elektronických komponentov. Polyuretán. systém obsahujúci neabrazívne plnivá. Vysoké impregnačné schopnosti. Dobrá spracovateľnosť a stredný čas vytvr-denia. Vytvrdený materiál má dobré elektrické a mecha-nické vlastnosti, je pružný. Nízky exoter.pík, výborný elektroizolant.
PU746 / PH231 výr.: Camattini béžová 1,5kg Pomer miešania: 100:50 Doba vytvrdnutia [hod]: 20 Viskozita [mPa.s]: 400 Tvrdosť [Shore]: A48 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 0,8 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 21-24 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 3-8*10E11 Na utesňovanie a zapuzdrovanie elektrických a elektronických dielov zvlášť citlivých na termomechanické namáhanie. Neplnený systém, charakterizovaný veľmi nízkou viskozitou, bez rozpúšťadiel. Vytvrdzovanie pri izbovej teplote. Po vytvrdení je pružný a polopriehľadný. Doporučuje sa zalievané diely pred aplikáciou vysušiť či predohriať.