Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Spájkovacie prípravky (pokračovanie)
Názov: Forma: Balenie: Popis:
Tavidlá:
Kolofónia výr.: Elchemco tuhá 25g Je vhodná pre bežné spájkovanie v elektronike. Plnená je do plechovej mištičky (ČSN FB 12-12, DIN F-SW32).
Tavidlo R výr.: Elchemco kvapalina 30ml 1L Je vhodné predovšetkým na spájkovanie PS. Neobsahuje žiadne aktivačné prísady obsahujúce halogény a nepôsobí ani dlhodobo korozívne. Z tohto dôvodu nevyžaduje pre bežné použitie čistenie po uskutočnenom spájkovaní. Spájkovaný plošný spoj, ako aj vývody súčiastok, musia byť úplne čisté, bez oxidov a iných nečistôt. Tavidlo sa nanáša na spájkovacie body alebo vývody súčiastok. V prípade potreby sa odstráni etylalkoholom (ČSN FB 12-11, DIN F-SW32).
Tavidlo F-1 výr.: Elchemco kvapalina 30ml 1L Je vhodné predovšetkým na mäkké spájkovanie, hlavne medi a zle spájkovateľných súčiastok. Pri aplikácii na dosku PS je nutné odstrániť zbytky tavidla etylalkoholom. Neobsahuje v žiadnej forme halogény. Obsahuje trietanolamín (ČSN FB 12-11, DIN F-SW26).
Tavidlo R32-04i výr.: Stannol kvapalina 5L 25L Bezoplachové a bezhalidové tavidlo so zvýšenou aktivitou určené hlavne na povrchy s horšou spájkovatelnosťou. Nízka koncentrácia živice spôsobuje iba minimálne zostatky po spájkovaní ( pri automatickom elektrickom testovaní to nevadí). Je ideálny pre spájkovacie stroje s dvojitou vlnou a pre rýchle spájkovanie konvenčných a SMD vývodových zostáv. Spoje sú lesklé, bez skratov a špičiek. Nie je nutné čistenie. Doporučuje sa pre spotrebnú elektroniku a obecné aplikácie. Nakoľko má veľmi kvalitné zloženie (dostatok tavidla), dovoľuje spájkovať ako jednu tak aj druhú stranu DPS. Tavidlo je vyvinuté pre aplikáciu penou, avšak je možné ho bez problémov nanášať i postrekom.
Tavidlo X32-10i výr.: Stannol kvapalina 5L 25L Bezozbytkové tavidlo neobsahujúce halogenidy, vhodné pre „no clean“ technológie. Zabezpečuje rýchle a spoľahlivé spájkovanie ako SMD tak aj konvenčných komponentov bez mostíkov a rôznych krapníkov. Je nekorozívny a bezpečný, má vysoký povrchový izolačný odpor. Nie je nutné čistenie. Doporučuje sa pre spotrebnú elektroniku, telekomunikačné účely a pre profesionálne aplikácie s konformným krytím. Tavidlo je možné použiť s rôznymi rozpúšťadlami - podľa podmienok zákazníka.
Tavidlo Cobar 323-ITV výr.: Cobar kvapalina 10L Bezozbytkové tavidlo neobsahujúce halogenidy, vhodné pre „no clean“ technológie. Je to selektívny flux používaný pri spájkovaní vlnou, vhodný aj pre viacvrstvé DPS. Určený je pre Pb-Free process-N2. Ako riedidlo sa používa Cobar 305-00.
Tavidlo KOLO 450-13 výr.: Stanno kvapalina 5L Kolofóniové tavidlo, bezoplachové, menej agresívne
AQUA PRO 400TM VOC výr.: Warton kvapalina 1L 5L Bezozbytkový flux, neobsahuje kolofóniu /halogenidy a VOC, vhodný pre spájkovanie bežných DPS.Vhodný pre použitie v sprejových systémoch.
Flux HF 300-W výr.:Elchemco kvapalina 1L Tento bezoplachový flux pri dodržaní požadovanej čistoty vstupných polotovarov (dosky PS, súčiastky) nevyžaduje pranie dosiek po prechode vlnou. Určený na spájkovanie na vlne. Nanáša sa vo forme peny. Vzhľadom k minimálnej chemickej agresivite vyžaduje použitie kvalitných (nezoxidovaných) vstupných polotovarov. Obsahuje izopropanol. (ČSNFB 12-11, F-SW 34).
Tavidlo Future 315 výr.: Warton fix kvapalina 1ks 1L Fix (pero) umožňuje bodové nanášanie spájkovacej kvapaliny (fluxu) na spájkovací bod. Nízkozbytkový, bezoplachový flux – Future 315. Neobsahuje kolofóniu a halogény.
Príslušenstvo:
Poduška - na čistenie hrotov výr.: Stannol pevná 1ks Čistiaca poduška pre spájkovacie stanice A28, A29, A30, na čistenie hrotov 003, 004, 006, 007...
Pocínovacia tableta TTC-1 výr.:Ersa pevná 1ks Ochranná a čistiaca tableta pre spájkovacie hroty pre rôzne typy staníc.