Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Dvojzložkové zalievacie hmoty (pokračovanie)
Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Silikóny teplovodivé:
DC SYLGARD Q3-3600 výr.: Dow Corning šedá 0,4kg 4kg 20kg Pomer miešania: 1:1 Doba vytvrdnutia pri 100°C [hod]: 1 Viskozita [mPa.s]: 6000 Tvrdosť [Shore]: A88 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 60-70 Tepelná vodivosť [W/mK]: 1,04 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 27 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 8,8*10E14 Zapuzdrovanie senzorov, vyso-konapäťových transformátorov, hláv tlačiarní a vysokonapäťových modulov. Adičný, teplovodivý elastomér, ktorý sa vytvrdzuje za tepla. Je navrhnutý pre apliká-cie, kde je dôležitý odvod tepla a stabi-lizácia el. parametrov bez namáhania komponentov. Dobrá adhézia k väčšine materiálov vrátane keramiky, kovom, sklu a veľa konštrukčných plastov.
DC SYLGARD 160 výr.: Dow Corning šedá 0,3kg Pomer miešania: 1:1 Doba vytvrdnutia pri 100°C [hod]: 0,2 Viskozita [mPa.s]: 4000 Tvrdosť [Shore]: A60 Tepelná vodivosť [W/mK]: 0,58 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 20,9 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 1*10E15 UL94-V0 Zalievanie napájacích jednotiek konektorov, senzorov, transformátorov, zosilovačov, vysokonapäťových rezistorových blokov, relé... Elastomér s pružným režimom vytvrdzo-vania - vytvorí sa pevný materiál. Aplikuje sa ručne, alebo automatickým miešacím a dávkova-cím zariadením. Používa sa v elektronike tam, kde je dôležitý prenos tepla (výkonová súčiastka - chladič, kovové puzdro - senzor teploty). Prispôsobuje sa veľkým zmenám teploty bez zaťažo-vania citlivých súčiastok vysokým mechanickým napätím. Dobrá adhézia ku kovom, keramike, sklu a niektorým plastom pri použití primeru 1200 alebo P5200
Základové nátery k DC:
Názov: Forma: Balenie: Popis:
DC PRIMER 1200 výr.: Dow Corning kvapalina 50ml 0,5L Základný náter pre produkty DC, zvyšuje adhéziu k podkladu.
DC PRIMER 92-023 výr.: Dow Corning kvapalina 50ml 0,5L Základný náter pre produkty DC, zvyšuje adhéziu k podkladu.