Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Materiály pre formy a modely (pokračovanie)
Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Formy a modely:
ZA 28 Mould výr.:Zhermack zelená 1 kg Pomer miešania: 1:1 Doba práce pri 25°C [min]: 10-12 Viskozita zmesi [mPa.s]: 3900 Tvrdosť [Shore]: A28 Pevnosť v ťahu [MPa]: 2,5 Pevnosť pri roztrhnutí [N/mm]: 14 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 400 Špecific.hmotnosť: 1,13 Vhodný pre železničných, leteckých aj automobilových modelárov a výtvarníkov. Vhodný na potlač a výrobu keramiky. Silikónový adičný kaučuk s nízkou viskozitou. Vysoká reprodukčná presnosť, rozme-rová stabilita a mechanická pevnosť. Je kompatibilný so sádrou, polyuretanom aj epoxidom. Vytvrdzovanie pri normálnej teplote. Dobrá obrobiteľnosť laserom.
ZA35 Mould výr.:Zhermack modrá 1 kg Pomer miešania: 1:1 Doba práce pri 25°C [min]: 12-15 Viskozita zmesi [mPa.s]: 4100 Tvrdosť [Shore]: A35 Pevnosť v ťahu [MPa]: 1,4 Pevnosť pri roztrhnutí [N/mm]: 3,3 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 300 Špecific.hmotnosť: 1,16 Vhodný pre železničných, leteckých aj automobilových modelárov a výtvarníkov. Vhodný na potlač a výrobu keramiky. Silikónový adičný kaučuk s nízkou viskozitou. Vysoká reprodukčná presnosť, rozme-rová stabilita a mechanická pevnosť. Je kompatibilný so sádrou, polyuretanom aj epoxidom. Vytvrdzovanie pri normálnej teplote. Dobrá obrobiteľnosť laserom.
ZA 50 LT výr.:Zhermack modrá 1 kg Pomer miešania: 1:1 Doba práce pri 25°C [min]: 15-20 Viskozita zmesi [mPa.s]: 20 000 Tvrdosť [Shore]: A50 Pevnosť v ťahu [MPa]: 3 Pevnosť pri roztrhnutí [N/mm]: 10 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 300 Špecific.hmotnosť: 1,22 Vhodný pre železničných, leteckých aj automobilových modelárov a výtvarníkov. Vhodný na potlač a výrobu keramiky. Silikónový adičný kaučuk s nízkou viskozitou. Vysoká reprodukčná presnosť, rozme-rová stabilita a mechanická pevnosť. Je kompatibilný so sádrou, polyuretanom aj epoxidom. Vytvrdzovanie pri normálnej teplote. Dobrá obrobiteľnosť laserom.
HT33LT výr.:Zhermack transpa-rentná 1 kg Pomer miešania: 1:1 Doba práce pri 25°C [min]: 20-23 Viskozita zmesi [mPa.s]: 7000 Tvrdosť [Shore]: A33 Pevnosť v ťahu [MPa]: 4,7 Pevnosť pri roztrhnutí [N/mm]: 16 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 430 Vhodný pre železničných, leteckých aj automobilových modelárov a výtvarníkov. Vhodný na potlač a výrobu keramiky. Silikónový adičný kaučuk s nízkou viskozitou. Vysoká reprodukčná presnosť, rozme-rová stabilita a mechanická pevnosť. Je kompatibilný so sádrou, polyuretanom aj epoxidom. Vytvrdzovanie pri normálnej teplote. Dobrá obrobiteľnosť laserom.
Lukoprén N1522 výr.: LZK béžová 1,03 kg 5 kg Pomer miešania: 1:1 Doba práce pri 25°C [min]: 25-30 Viskozita zmesi [mPa.s]: 15 000 Tvrdosť [Shore]: A51 Pevnosť v ťahu [MPa]: 1,9 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 120 Tepelná odolnosť [°C]: -50 + 250 Na výrobu dokonale sepa-rujúcich pružných foriem pre odlievanie plas-tov, synt.epoxi-dov,vosku, betó-nu, sádry a pod.. Silikónový kondenzačný kaučuk vytvrdzujúci pri normálnej teplote - univerzálny typ. Je odolný voči trvalému pôsobeniu vody, slnku, vetru,baktériam a hubám. Nemá adhéziu k podkladu. Má atest na priamy styk s potravinami.