Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Materiály pre LED (pokračovanie)
Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
PU 3663 výr.: Camattini číra 1,0kg Pomer miešania: 100:100 Čas odformovania [hod]: 18 - 24 Viskozita zmesi [mPa.s]: 100 - 200 Tvrdosť [Shore]: A 60 Min.doporučená hrúbka [mm]: 3 Na zalievanie a zapuzdrovanie bez nutnosti použitia vákua. Pružná polyuretanová hmota s UV stabilizátorom (=na slnku nežltne). Má ultra nízku viskozitu a je tu možnosť pigmentovania. Leštiteľná do vysokého lesku.
Epoxid CER výr.: ELI číra 0,6L Pomer miešania: 100:45 Čas odformovania [hod]: 5 - 6 Viskozita zmesi [mPa.s]: 300 - 450 Tvrdosť [Shore]: D 95 Pevnosť v ťahu [MPa]: 66 Výroba dekora-tívnych aplikácií vrátane odliatkov, zalievanie LED diód, výroba optických prvkov. Materiál je absolútne číry a stabilizovaný voči pôsobeniu UV lúčov a preto nežltne a poskytuje excelentné optické vlastnosti s nepatrným či žiadnym zmrštením pri vytvrdzovaní.
RTV 615 Momentive výr.: Momentive číra 1,1kg Pomer miešania: 10:1 Pracovný čas pri 23°C [hod]: 4 Pracovné teploty [°C]: -60 až +200 Viskozita zmesi [mPa.s]: 4000 Tvrdosť [Shore]: A 44 Pevnosť v ťahu [MPa]: 6,5 Tepelná vodivosť [W/mK]: 0,2 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 19,7 Objem. rezistivita [Ω.cm]: 1,8*10E15 Na zalievanie LED, fotovoltaických článkov, aplikácie v optike, na výrobu odznakov, modelov a foriem na čokoládu. Silikónový adičný kaučuk vytvrdzujúci sa pri normálnej teplote do vysokopevnostného kaučuku. Vhodný pre ručné aj automatické dávkovanie. FDA status - kontakt s potravinami. Nízke zmrštenie, reverzná odolnosť a hydrolytická stabilita.
Veropal UV plus výr.:Synpo číra, vodojasná 1,12kg 14kg Pomer miešania: 100:40 Pracovný čas pri 25°C [hod]: < 2 Pracovné teploty [°C]: 120 Viskozita zmesi [mPa.s]: 516 Tvrdosť [Shore]: D55 Výroba vodojasných, čírych a transparentných odliatkov, reklamných a dekoratívnych predmetov. Priehľadná epoxidová zalievacia hmota s UV stabilizátorom, nežltne. Je určená na zalievanie až do 50litrov. Dlhá doba spracovateľnosti = dobrá zatekavosť. Možnosť zafarbenia rôznymi odtieňmi.