Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Teplovodivé prípravky (pokračovanie)
Názov: Forma: Balenie: Tepelná vodivosť Elektric. pevnosť Prac. teplota Popis:
3M 8810 fólia 1ks 0.6 38 100 (UL746C) Akrylová obojstranne lepivá fólia s vysokou mechanickou pevnosťou. Objemová rezistivita: 3,9.10E11 Ω.cm. Plnivo - keramika. Dodávané rozmery: 60x68mm, 177x250mm Hrúbka: 0,25mm
5590 H 3 33 -80 + 150 Akrylová teplovodivá podložka bez lepiacej vrstvy, vysoko prispôsobivá, mierne lepivá. Objemová rezistivita: 2,7.10E12 Ω.cm Plnivo - keramika. Dodávané rozmery: 240mm x 20m (možno strihať) Hrúbka: 0,5mm a 1,0mm
KERAFOL KER-70/_0 fólia 1ks 1,2~1,4 16 -40 + 200 hnedá, samolep.vrstva,sklenené vlákno, hrúbka: 0,25~0,27mm ; použ.pre lacné aplikácie
KER-86/_0 1,8~2,1 7 -60 +250 biela, samolep.vrstva,sklenené vlákno, hrúbka: 0,125~1,0mm ; použ.pre štandartné aplikácie
KER-86/_7 1,3~1,8 26 -60 +250 zelená, samolep.vrstva,sklenené vlákno, hrúbka: 0,125~1,0mm ; použ.pre aplikácie s vysokou izolač.pevnosťou
KER-86/5_ 2,3~2,9 7 -60 +250 ružová, samolep.vrstva,sklenené vlákno, hrúbka: 0,125~1,0mm ; použ.pre tepelne namáhané aplikácie
KER-86/7_ 1,1~1,7 5~10 -60 +250 zelená, ružová; jednostranne plátované medenou fóliou, hrúbka: 0,25~0,3mm; použ.pre ohybné plošné spoje, elmag.tienenie
KER-86/8_ 4,3~6,5 4~6 -40 + 200 červená, nelepivá vrstva,sklenené vlákno, hrúbka: 0,2~0,4mm ; použ.pre tepelne namáhané aplikácie
KER-86/__ 0,8~6,0 2~20 -60 +200 softtherm, samolep.vrstva, bez sklen.vlákna, hrúbka: 0,5~7,0mm ; použ.pre výplne vzduch.medzier
KER-90, S90 4,0~7,5 - -40 +500 čierna, plnená grafitom,samolep.vrstva, bez sklen.vlákna, hrúbka: 0,125~0,75mm; použ.pre súčiastky v nevodivom puzdre
KER-KL9_ 1,3~1,4 20 -40 +125 čierna, obojstranne lepivá, bez sklen.vlákna, hrúbka: 0,425mm; použ. ako samonosná fixácia chladiča k súčiastke
KER-F96 1 1 -40 + 200 čierna fólia feritová pre elektromag. Tienenie, samolep. Vrstva, nemá sklenené vlákno, hrúbka: 0,2~0,6mm
KER-281 2,0 14 -40 + 130 šedá, bez silikónu,bez lep.vrstvy a sklen. vlákna, hrúbka: 0,5~3,0mm ; výplne vzduch.medzier
KER-PCM__ 4,0 5 max.+125 fólia Flowtherm so zmenou skupenstva, šedá, bez lepiv.vrstvy a sklen.vlákien, použ. Na výplne malých medzier, hrúbka: 0,055~0,2mm