Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Špeciálne technické prostriedky
Názov: Popis:
Thermax Samolepiace indigátory na rýchle zisťovanie teploty v elektronike, strojárenstve, potravinárstve....:
Dávkovacie pištole Pištole je možné použiť na dávkovanie spájkovacích pást, tavidiel, lepidiel, vazelín, laboratórnych vzoriek, kvapalín apod. Dodávajú sa 2 typy pištolí - pre priemer kartuše Semco 19mm a 30mm. Do pištole Typ 30 je možné vložiť aj injekčnú striekačku s objemom 50ml a závitom Luer ( umožňuje rýchle naskrutkovanie rôznych typov ihiel a dávkovacích hrotov aj uzatváracích zátok).
Pero Flux pen Plniace pero pre tavidlá, spájkovacie kvapaliny, fluxy a iné. Ľahké opakované plnenie. Výrobca: Warton
Vydanie: 02/2020