Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Elektrovodivé prípravky
Názov: Forma: Balenie: Popis:
Kvapaliny:
Elektrovodivý lak EL-1 výr.: Elchemco kvapalina 4ml Je vhodný na vytvorenie tieniacich a vodivých plôch na nevodivých materiáloch (pre VF, CMOS a pod.), na opravy prerušených vodivých dráh a vytvorenie nových, na opravy napr. kontaktných klávesníc (diaľkové ovládanie pre TV). Ďalšou aplikáciou je zvodivenie povrchu izolantov (sklo, keramika, plasty) pred nasledujúcim pokovením. Nenarušuje bežne používané plasty. Nie je vhodné ho nanášať na gumu. Pred použitím dôkladne premiešať! Obsahuje striebro. Nanáša sa štetcom v silnejšej vrstve a nechá sa vyschnúť cca 60 min. Vodivá vrstva nie je odolná voči oteru. El. odpor je cca desiatky Ω/cm v závislosti na spôsobe nanášania. Výdatnosť je cca 50 cm². Obsahuje etanol. Riedi sa liehom.
Elektrovodivý lak EL-2 výr.: Elchemco kvapalina 4ml Má obdobné použitie aj elektrické parametre ako lak EL-1, je však mechanicky odolnejší, no narušuje niektoré plasty (polystyrén a jeho modifikácie). Tiež obsahuje striebro. Výdatnosť je cca 50 cm². Obsahuje toluén. Riedi sa toluénom.
Elektrovodivý lak EL-3 výr.: Elchemco kvapalina 8ml 1L Je to elektrovodivý lak na bázi grafitu. Lak naleptáva polystyrén a preto je nutné overiť ho na vzorke. Vodivá vrstva nie je odolná voči oteru. El. odpor je desiatky kΩ/cm v závislosti na spôsobe nanášania. Riedi sa toluénom. Výdatnosť je cca 50 cm². Obsahuje xylén.
EMI-LAC výr.: Cramolin sprej 200ml Lak vytvára vysoko elektricky vodivý povlak - tieni elektromagnetické vlny, zabezpečuje ochranu proti elektromagnetickým interferenciám (EMI) a aj proti elektrostatickým výbojom (ESD).Vytvára elektricky vodivé spojenie na izolantoch a má protikoróznu ochranu hliníkových puzdier. Základom laku sú postriebrené čiastočky medi. Povlak je vysoko stabilný aj pri náročných klimatických podmienkach. Má výbornú adhéziu, môže byť použitý aj bez primeru. Pri bežnej aplikácii nenapadá materiály a rýchlo schne.
GRAPHIT výr.: Cramolin sprej 200ml Je to ľahko aplikovateľný vodivý lak obsahujúci koloidný grafit. Vytvára elektricky vodivý povlak s dobrou adhéziou k hladkým povrchom ako je sklo a plasty. Je účinný do 300°C. El.odpor je 1000-2000 Ω/m² a závisí od hrúbky vrstvy. Používa sa na vytváranie vodivých povlakov na nevodivých materiáloch, ako základ pre galvanické pokovenie izolantov, ESD povlak, opravy tienených katódových trubíc atď.
Pásky:
Medená samolepiaca páska páska 1m 10m Páska s elektrovodivým akrylovým lepidlom. Používa sa pre elektrostatické tienenie, odvod statického náboja, vytváranie vodivých spojení. Hrúbka med.fólie je 35µm, el.odpor cez lepidlo 0,005Ω. Dodávajú sa v rôznych šírkach 6, 9, 19, 25, 50 mm ...
Elektrovodivá guma páska 1ks Táto silikónová guma sa používa na opravy alebo aj výrobu klávesníc diaľkových ovládačov, výrobu spínačov, vyhrievanie, odtienenie elektronických prístrojov a pod. Plnivo – nikel-grafit. Tieniaca účinnosť pri hrúbke 1,50mm: 100MHz = 100dB, 1MHz = 110dB, 10GHz = 85dB. Bežne sa dodáva v hrúbke 0,5mm s rozmermi: 100x30mm,305x305mm
Iné:
ELCG vazelína 1ks popis je uvedený v kapitole Mastiace a konzervačné prípravky
Wire Glue lepidlo 1ks popis je uvedený v kapitole Lepidlá
Polymidová odporová fólia fólia 1ks HT polymidová elektricky vodivá fólia má povrch vytvorený vrstvou uhlíka s definovanou povrchovou rezistivitou. Táto vrstva nepraská ani sa nedá ľahko poškodiť. Použitie - topné telesá, onrievacie zariadenia, stabilizácia teploty a pod. Fóliu je možné rezať nožom. Prac.teplota: -60+260°C, prac.napätie: 3-380V, opak.preloženie:500 000. Dodávané rozmery: 26x 20cm, 52x1000cm - pre 60 Ohm a 120 Ohm