Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Laky
Názov: Forma: Balenie: Popis:
Spájkovacie:
Lak spájkovací výr.: Elchemco kvapalina 50ml 1L Používa sa na ochranu vyleptaného obrazca PS. Lak chráni medený povrch pred oxidáciou a zaisťuje tak dlhodobú spájkovatelnosť (pri dodržaní podmienok min1rok). Obsahuje okrem iného organické rozpúšťadlo a syntetický polymer. Doba medzi výrobou PS a aplikáciou laku by mala byť čo najkratšia. Lak sa nanáša v tenkej vrstve natieraním alebo nastriekaním. Suší sa pri normálnej teplote cca 30 min. v dobre vetranej a bezprašnej miestnosti. Doska sa skladuje v suchu pri normálnej teplote, uložená v ochrannom obale (polyetylén, polypropylén). V prípade potreby je možné lak riediť toluénom.
Ochranné akrylátové:
Lak ochranný pre osadené plošné spoje výr.: Elchemco kvapalina 50ml 1L 5L Chráni osadené DPS proti nepriaznivým klimatickým a mechanickým vplyvom (vlhkosť, exhalácia, otrasy a pod.). Používa sa na zariadenia so zvýšenými nárokmi na spoľahlivosť napr. v priemyslovej elektronike, autoelektronike a pod. Účinná zložka je na báze akrylátov. Lak je transparentný a zasychá cca 80 min. Nanáša sa pri normálnej teplote v bezprašnom a dobre vetranom priestore natieraním alebo nastriekaním na dôkladne čisté a suché osadené dosky plošných spojov. Na úpravu viskozity je možné použiť čistý toluén. Lak napadá konštrukčné prvky vyrobené z polystyrénu – tieto prvky je nutné preto chrániť epoxidovou živicou (napr. Lepox). Lak je možné dodať i vo farebnej verzii (zelená).
PLASTIK HIGH VISKOSITY UV výr.: Cramolin kvapalina 1L 5L Lak na báze akrylátovej živice na ochranu DPS,vodičov, káblov atď . Má vysokú viskozitu. Obsahuje UV indikátor čo umožňuje využiť ho aj na zaistenie predmetov proti odcudzeniu. Vytvára lesklý, pružný, ochranný film odolný voči kyselinám, alkáliám, alkoholu, vlhkosti, korozívnym výparom apod. Prevádzková teplota -70+120°C. Má dobrú adhéziu k rôznym materiálom. Izolačný odpor 10E14Ω, dielektr. pevnosť 21kV/mm. Potrebná hrúbka povlaku 20-50µm.
PLASTIK CONFORMAL COATING výr.: Cramolin sprej 200ml Lak na ochranu DPS, vodičov,káblov atď. na báze akrylátovej živice. Obsahuje UV indikátor-zabezpečuje tak kontrolu celistvosti naneseného povlaku. Vytvára lesklý, pružný, ochranný film odolný voči kyselinám, alkáliám, alkoholu, vlhkosti, korozívnym výparom apod. Prevádzková teplota -70+120°C. Má dobrú adhéziu k rôznym materiálom. Zabraňuje vzniku plazivých prúdov, koronových javov a znižovaniu elektrickej pevnosti. Izolačný odpor 10E14Ω, dielektr. pevnosť 21kV/mm. Potrebná hrúbka povlaku 20-50µm
NOVEC EGC-1700 výr.: 3M kvapalina 50ml 300ml 1kg Bezfarebný lak na ochranu dosiek PS fluorovaného akrylátového polyméru rozpusteného v fluoretéri. Je nehorľavý, má nízku toxicitu, neobsahuje VOC. Vytvára tenkú vrstvu s výbornou odolnosťou voči zmáčaniu, oteru, migrácii a korózii, čím je použiteľný aj v iných oblastiach elektronického priemyslu. Lakovaná vrstva vydrží dlhodobé pôsobenie teplôt do +175°C.
Ochranné uretanové:
URETHANE CLEAR URETHANE RED výr.: Cramolin sprej 200ml 400ml Číry alebo červený polyuretanový lak na ochranu DPS, elektromotorov, tráf, elektro-nických zariadení a komponentov. Vytvára tvrdý, stabilný, pružný, nevodivý a oteru-vzdorný film so špičkovou adhéziou. Prevádzková teplota -40+130°C. Zabraňuje vzniku plazivých prúdov, korone,výbojom a skratom. Dielektr. pevnosť 82,9kV/mm.