Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Povrchová ochrana
Názov: Forma: Balenie: Popis:
Kúpeľ cínovací CL-1 výr.: Elchemco kvapalina 500ml 1L Používa sa na cínovanie medi a jej zliatin (mosadze atď). Je vhodný na cínovanie DPS, čelných panelov prístrojov, konštrukčných dielov (skrutiek, plechov, dutých predmetov a pod.). a v reštaurátorstve. Zlepšuje a predlžuje spájkovateľnosť a zvyšuje protikoróznu odolnosť. Kúpeľ má vysokú stabilitu a dlhodobú životnosť. Použitie je možné pri izbovej teplote, optimálna je teplota cca 60 až 70°C. Kúpeľ je potrebné ohriať pod tečúcou vodou alebo vo vodnom kúpeli. Ako pracovné nádoby možno použiť varné sklo alebo nádobu z PP (PE). Doba cínovania - niekoľko minút až max. 30 min. Hrúbka povlaku je 0,2 až 0,3 µm, kapacita cca 1 až 3 m² /liter kúpeľa v závislosti od prevádzkových podmienok. Potrebné je udržiavať konštantný objem dolievaním destilovanej vody. Predmet musí byť pred cínovaním perfektne odmastený a opláchnutý. Po cínovaní nasleduje dôkladný niekoľkonásobný oplach teplou vodou. Po praní sa predmet osuší, prípadne doleští handričkou či mosadzným kartáčom. Kúpeľ má pH cca 1. Neobsahuje kyanidy.
Kúpeľ niklovací Ni-1 výr.: Elchemco kvapalina 200ml 1L Používa sa na bezprúdne niklovanie železa (uhlíkovej a nízkolegovanej ocele), medi a mosadze. Vylúčený povlak odoláva roztokom a taveninám alkálií a mnohým organickým zlúčeninám. Zvoľna ho napadá kyselina sírová a chlorovodíková, v kyseline dusičnej sa rozpúšťa. Pri hrúbke cca 10µm je povlak prakticky bezpórovitý, čím je zaistená spoľahlivá ochrana proti korózii. Je to koncentrát na prípravu 1 L kúpeľa. 200 ml koncentrátu sa rozmieša s 800 ml destilovanej vody a ohreje sa. V prípade niklovania medi alebo mosadze je potrebná aktivácia železným predmetom (drôt, klinec…). Predmet musí byť pred niklovaním perfektne odmastený a opláchnutý. Po niklovaní nasleduje dôkladný oplach teplou vodou. Po praní sa predmet osuší. Kúpeľ je možné použiť opakovane. Parametre: pracovná teplota 95-98°C, pH kúpeľa 4,5-5, rýchlosť vylučovania cca 10 µm/hod, zaťaženie kúpeľa optimálne 1 dm² pokovovanej plochy/liter kúpeľa.
Kúpeľ striebriaci Ag-1 výr.: Elchemco kvapalina 200ml 1L Používa sa na bezprúdne striebrenie medi a jej zliatin. Kúpeľ neobsahuje kyanidy a iné podobné toxické látky. V elektronike a mechanickej výrobe sa používa na striebrenie cievok, PS alebo aj konštrukčných dielov. Zlepšuje a predlžuje spájkovateľnosť, stabilizuje elektrické parametre a zvyšuje protikoróznu odolnosť. Pracovná teplota je cca 30 °C, maximálna dosažiteľná hrúbka povlaku sa získa po cca 10 minútach. Kľúčovou operáciou pred postriebrením je dokonalé očistenie a odmastenie strieborného predmetu. Po odmastení sa predmet opláchne destilovanou vodou a vloží do ohriateho kúpeľa. Po postriebrení sa dôkladne operie pod tečúcou vodou a osuší. Konštantný objem kúpeľa sa udržiava prídavkom destilovanej vody. Vylúčený strieborný povlak sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči kyselinám, oxidačným reakciám, černeniu atď. V porovnaní s elektrolyticky vylúčeným striebrom podobnej hrúbky je povlak tohoto kúpeľa kvalitnejší. Prípravok obsahuje kyselinu sírovú.