Špeciálne Flat Chip Rezistory

Technické požiadavky na zložité elektrické obvody sa stále zvyšujú, čím sa zvyšujú aj požiadavky na stále menšie rozmery. PCB priestor je možné ušetriť aj použitím menších rezistorov od výrobcu KOA  sériami SG73 a WK73 a to pri rovnakom výkone.